Marjolein Bender
Diepgang en transformatie in coaching
Aanbod

Teamcoaching

Wat?
De Team Konfrontatie Methode (TKM) helpt een team om patronen boven water te krijgen die zich in de samenwerking steeds weer herhalen. Aan de hand van eigen inbreng van de leden wordt de dynamiek binnen het team in kaart gebracht. Het resultaat van de TKM is dat de teamleden het minder wenselijke patroon in hun interactie ter plekke onderkennen en vervangen door meer effectieve interactie.
De TKM is gebaseerd op de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) die werd ge´ntroduceerd door de Nijmeegse onderzoeker prof. dr. Hubert Hermans. Analoog aan de ZKM ontwierp dr. Peter Zomer de Team Konfrontatie Methode.

Voor wie?
Projectteams, functionele teams, managementteams en zelfsturende teams die al enige tijd met elkaar samenwerken en merken dat hun interactie in een bepaalde groef terecht is gekomen.

Meer informatie:

Hoe?
Teams tot plm. 8 personen worden door mij begeleid in drie afzonderlijke bijeenkomsten van in totaal 20 uur. Dit is hetzelfde voor grotere teams, maar zij worden door mij en een tweede coach begeleid. De teamleden bepalen de onderzoeksvraag samen. In een spannend proces brengen zij vervolgens hun eigen samenwerkingspatronen in beeld, ontdekken blinde vlekken en dragen oplossingen aan. Alle teamleden zijn samen eigenaar van het gehele proces: hierdoor ontstaat een herkenbare en gewenste uitkomst waar iedereen achter staat. Na een geslaagd TKM-proces beschikt het team over nieuwe energie en kunnen de teamleden er met elkaar weer jaren tegen.

© Marjolein Bender 2018 - Alle rechten voorbehouden