Marjolein Bender
Diepgang en transformatie in coaching
Wie is ...

Harde kant

De harde kant van mijn werk is dat ik als begeleider hecht aan een gestructureerde, systematische aanpak en me baseer op diverse methodieken. Dat werpt zijn vruchten af. De wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan het ZKM-onderzoek bijvoorbeeld, draagt bij aan een gevoel van vertrouwen en zekerheid over de opbrengst ervan.

Zachte kant

Er is ook een zachte kant, en dat is de manier waarop en de houding van waaruit ik iemand benader. Met name de vormen van energetisch werk hebben mij dingen over mezelf geleerd, die ik nergens anders had kunnen leren. Energetisch werk biedt mij het gereedschap om me fijngevoelig af te stemmen op de ander en geeft diepte aan de wijze waarop ik mijn beroep uitoefen.


© Marjolein Bender 2018 - Alle rechten voorbehouden